أهلا وسهلا

Tajuk Khutbah Jumaat Minggu ini (12/8/2011) "GENERASI AL-QURAN GENERASI RABBANI"

HIJRAH MENTRANSFORMASI UMMAH

Tuntutan hijrah dalam suasana masyarakat pada hari ini bukan lagi
sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain, tetapi ianya
adalah suatu tranformasi atau perubahan minda dan budaya hidup yang
berteraskan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. 

 Firman Allah S.W.T dalam surah Al-Ankabut ayat 26:
“Dan berkatalah Ibrahim: “Aku hendak berhijrah kepada Tuhanku,
sesungguhnya Dialah jua yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana”

Walaupun Negara kita telah mencapai kemerdekaan semenjak 53 tahun
yang lalu, namun hakikatnya penjajahan minda terhadap umat Islam masih lagi
tiada kesudahannya. Sejak akhir-akhir ini, kita dapati masyarakat Islam semakin
kerap dihadapkan dengan pelbagai gejala yang mengancam akidah, moral dan
pemikiran mereka. Suatu ketika, akidah umat Islam diancam dengan
kemunculan fahaman-fahaman baru yang mengugat kesucian agama Islam.
Dalam masa yang sama, keruntuhan akhlak di kalangan masyarakat Islam pada
hari ini semakin membimbangkan. Pelbagai bentuk gejala sosial yang berlaku
ini membuktikan bahawa tahap akhlak mereka sudah semakin parah.
Kewujudan media elektronik seperti televisyen, internet dan lain-lain lagi
telah disalahgunakan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk mengaut
keuntungan peribadi. Siaran-siaran atau rancangan serta paparan yang
dipertontonkan lebih banyak mengandungi nilai-nilai negatif. Akibatnya minda
umat Islam terutamanya di kalangan belia dan remaja mudah terpengaruh
sehingga merosakkan nilai dan budaya hidup insaniyyah yang diajarkan oleh
Islam.
Oleh kerana itu, semangat hijrah pada tahun ini seharusnya dapat
diterjemahkan ke arah mentransformasikan atau merubah minda umat Islam
terlebih dahulu agar kembali mentaati segala ajaran yang telah dibawa oleh
junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W

Firman Allah S.W.T dalam surah Az-Zariat ayat 50:
“Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka: Maka segeralah kamu kembali
kepada Allah (dengan bertaubat dan taat), sesungguhnya Aku diutus oleh Allah
kepada kamu sebagai pemberi amaran yang nyata”.

makluman

Makluman semasa: “KEPADA SESIAPAN YANG INGIN MENDERMA / BERWAKAF ALAT PENGHAWA DINGIN , HUBUNGI TN NAZIR MASJID. TK”